Tài liệu thiết kế phần cứng và bảo dưỡng hệ thống với PLC dòng Q-Series

Để có một hệ thống phần cứng liên quan đến PLC dòng Q Mitsubishi, hãy tham khảo thêm nhiều tài liệu liên quan. Dưới đây QBB chia sẽ một tài liệu có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn.

Module truyền thông CC-Link PLC dòng Q qua khối mở rộng QJ71GP21-SX

Ứng dụng CC-Link được phổ biến rộng rãi trong công nghiệp hiện nay, với module truyền thông CC-Link QJ71GP21-SX làm tăng tốc độ truyền thông, tăng kích thước dữ liệu truyền thông ngoài ra sử dụng dây quang để truyền thông thì khả năng truyền thông của CC-Link giữa các trạm chủ – tớ lên tới hàng chục Km. Số lượng trạm tối đa lên tới 120 trạm.

Kết nối sơ bộ các trạm thông qua CC-Link

Dưới đây QBB chia sẽ một số tài liệu bằng Tiếng Việt liên quan đến module CC-Link cho mọi người có thể tham khảo.

Module truyền thông CC-Link của PLC dòng Q qua khối mở rộng QJ61BT11N

Ứng dụng truyền thông CC-Link hiện nay rất phổ biến trong công nghiệp, với kết nối khá đơn giản nhưng tính năng hay ho mà nó mang lại là rất lớn. CC-Link có thể truyền thông giữa các thiết bị như: PLC – Module I/O, PLC-PLC, PLC- Biến tần. Số trạm có thể kết nối lên tới 64 trạm. Để tìm hiểu và có thể biết thêm chức năng cũng như chương trình viết cho CC-Link QBB chia sẽ tài liệu có liên quan bằng Tiếng Việt cho mọi người tham khảo.