Lập trình xử lý lỗi, hướng dẫn vận hành và điều khiển robot tại một trường đào tạo

QBB lập trình và xử lý lỗi cho robot tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Chúng tôi đã cung cấp hướng dẫn vận hành cho giáo viên và học sinh tại đây.

You may also like...

Trả lời

Language »